top of page
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black LinkedIn Icon

 

 

Deze website is eigendom van X-act architecten bv bvba

Contactgegevens: Steenweg 229 3590 Diepenbeek

Adres maatschappelijk zetel: Steenweg 229 3590 Diepenbeek

Telefoon: +32 (0)11 76 26 37 

E-mail: support @ exactarchitecten.be

Ondernemingsnummer: BTW BE 0808.320.695

De privacy-wet van 8 december 1992 en de nieuwe Europese privacy wetgeving (GDPR) van kracht in mei 2018 reglementeert het verwerken van persoonlijke gegevens. Overeenkomstig de wet geven wij u graag de volgende informatie.

 

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan X-act architecten bv bvba of rechthoudende derden.

 

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de webstite is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

 

X-act architecten bv bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal X-act architecten bv bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

X-act architecten bv bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

 

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. X-act architecten bv bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

X-act architecten bv bvba kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

 

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

X-act architecten bv bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt/Tongeren bevoegd.

 

 

Privacybeleid
X-act architecten bv bvba hecht belang aan uw privacy.

 

In geval de gebruiker van de website om persoonlijke informatie gevraagd wordt:

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, X-act architecten bv bvba respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor volgende doeleinden:...(bv ons klantenbeheer, verwerking van bestelling, versturen van nieuwsbrieven, om u op de hoogte te houden van onze activiteiten, reclame- of marketingdoeleinden,…).

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan naam onderneming, adres, email adres, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot naam onderneming, adres, email adres.

 

Uw persoonsgegevens zullen niet worden doorgegeven aan derden.

 

X-act architecten bv bvba kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

 

Het gebruik van “cookies”.

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Google analytics 

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

General Data Protection Regulation

Informatie betreffende de uitoefening van uw recht betreffende uw persoonlijke gegevens overeenkomstig de verplichtingen van de GDPR

(General Data Protection Regulation), verbindt X-act architecten bv bvba zich tot het volgende :
* Elke betrokken persoon heeft het recht om toegang te krijgen tot een kopij van de gegevens die hem betreffen,
   op aanvaardbare intervallen en in een aanvaardbare termijn en dit zonder buitensporige kosten.
* Elke betrokken persoon mag zijn recht uitoefenen om zijn gegevens te verbeteren, te beperken of te wissen.
* Elke betrokken persoon mag zijn recht uitoefenen om niet akkoord te gaan met het verwerken van zijn gegevens.

* De betrokken personen kunnen op ieder ogenblik moment hun rechten kunnen uitoefenen en hun vraag richten tot :
* Per post aan : X-act architecten bv bvba, Steenweg 229, 3590 Diepenbeek.
* Per mail aan : info @ exactarchitecten.com 

Zijn er persoonsgegevens gelekt? Dan respecteren wij de meldingsplicht. 


De aanvragen zullen in een termijn van één maand na ontvangst worden behandeld. Indien nodig, kan deze termijn met twee maanden worden verlengd, rekening houdend met de complexiteit en het aantal aanvragen. In dit geval zullen de personen geïnformeerd worden van deze termijnverlenging en de redenen hiervoor binnen een termijn van één maand na ontvangst van de aanvraag. Geen enkele betaling zal vereist worden voor het uitoefenen van de rechten.

Het feit dat u nieuwsbrieven van X-act architecten bv bvba ontvangt wil zeggen dat u in onze database zit. 

Indien u onze nieuwsbrieven niet meer wenst te ontvangen, vragen wij u om u uit te schrijven via de 'unsubscribe-button' op onze nieuwsbrief.

Uw gegevens worden dan definitief verwijderd uit onze database en u ontvangt verder geen nieuwsbrieven meer. 

 

Deze info heeft X-act architecten bv bvba doorheen de jaren verzameld door de inschrijvingsmodule of via info aanvragen via onze website of andere. Deze database gebruikt X-act architecten bv bvba enkel om u te mailen in verband met nieuws en activiteiten van X-act architecten bv bvba.

Verder worden u gegevens niet aan derden verstrekt en worden deze op een veilige manier opgeslagen.

bottom of page